Ik ben geboren op 29-10-1961 en leef en werk in Blankenberge in Belgie. Na de studies ben ik omstreeks 1980 als autodidact begonnen met schilderen. Meteen werd mij duidelijk dat het Hoofd mijn voornaamste inspiratiebron zou zijn. En dat is het na al die jaren nog steeds. Alhoewel ik niet het menselijke nastreef, zoek ik meer naar de antropomorphe vorm. Mijn wezens wekken de schijn van het Mens-Zijn op, doch het blijft een illusie. De droom of nachtmerrie waaruit ze ontwaken of misschien zelfs leven, is ver van de realiteit die de maatschappij ons oplegt. Een maatschappij van orde, traditie en schoonheid omtrent het 'Mens-Zijn'. Of is dat laatste een illusie met een realiteit vol schijn. Nothing is real, really...... English I was born on 29-10-1961 and live and work in Belgium. After the studies i started around 1980 as a self-started painter. Immediately it was clear to me that the Head would be my main source of inspiration. And it is still after all these years . Although I dont work on the excact human , I am looking more at the antropomorphe form. My beings create the appearance of the Man-Being, but it remains an illusion. The dream or nightmare from which they awaken or perhaps even life, is far from the reality that our society imposes. A society of order, tradition and beauty of the 'Human-Being'. Or is that an illusion last with a reality full of appearances. Nothing is real, really ......